Bezoek aan het van Eesterenmuseum. Goed Wonen in Amsterdam Nieuw West.

Zie hier het fotoverslag van ons bezoek aan de museumwoning van het van Eesterenmuseum.
Het van Eesterenmuseum heeft een woning in Amsterdam Nieuw West weer hersteld zoals het 60 jaar geleden gebouwd en ingericht werd.

Er woonden veel mensen in Amsterdam, en huisvesting was een probleem. Zo is er een Algemeen Uitbreidingsplan tot stand gekomen en werd deze na de tweede wereld oorlog uitgevoerd, het was de basis voor de uitbreidingen naar het westen en zuiden.
Het was al snel duidelijk wat de ontwerpers in gedachte hadden: licht, lucht en ruimte, het principe van het Nieuwe Bouwen. Voor een deel was dat een antwoord op de soms overbevolkte wijken in de binnenstad. Met dat idee werden na de oorlog de woonwijken in het westen aangelegd als tuinsteden: stroken met langgerekte flatgebouwen afgewisseld met groenstroken en sportterreinen. Prognoses voorzagen een enorme bevolkingsgroei, al rond 1956 bleek dat er meer woningen moesten komen, vooral door de toename van het ruimtegebruik per persoon: er moesten minder mensen in grotere woningen.
Zo werd ‘Nieuw West’ in de jaren ’50 van de vorige eeuw als woongebied gebouwd volgens deze Nieuw Bouwen principes: er was veel groen en een sterke scheiding tussen wonen, werken, verkeer en recreatie. Architect en stedenbouwkundige van Eesteren was bij het ontwerpen van Nieuw West geïnspireerd door Le Corbusier.

Er was ook een duidelijk idee over hoe deze woningen ingericht moesten worden. Dit moest namelijk via het Goed Wonen idee. In 1946 werd op gezamenlijk initiatief van een groep ontwerpers, fabrikanten, winkeliers en consumenten de Stichting Goed Wonen opgericht. Deze stichting stelde zich ten doel “het wonen in Nederland op een hoger peil te brengen door verbetering van de woninginrichting in de ruimste zin van het woord, door het bevorderen van de productie en distributie van meubelen, stoffering en gebruiksvoorwerpen die aan bepaalde esthetische, technische en sociale eisen voldoen”. Twee jaar na haar oprichting begint de stichting het tijdschrift Goed Wonen en bindt hierin de strijd aan tegen stijlloosheid, materiaalschaarste en woningnood. De stichting werpt zich op als voorvechter van licht, lucht en ruimte in de dikwijls kleine woningen, die tijdens de wederopbouw in hoog tempo worden gebouwd.Om een breed publiek kennis te laten maken met het goede wonen heeft de stichting een toonkamer in Amsterdam, organiseert zij lezingen, geeft folders uit en stelt een Goed Wonen-keurmerk in. Daarnaast brengt ze tot het midden van de jaren 50 zelf meubels op de markt. In nieuwbouwwijken door het hele land richt de Stichting bovendien talloze modelwoningen in.

In deze woningen worden functionele meubels zo opgesteld dat ze zo weinig mogelijk plaats innemen, dit creëert een grote bewegingsvrijheid en visuele ruimte.Pas laat in de jaren 50, bij de aantrekkende welvaart, krijgen de ideeën van de smaakopvoeders navolging, maar het blijft beperkt tot een kleine kring. De verantwoorde meubels worden dan ook slechts door een klein aantal firmas, waaronder Gispen, Metz & Co, UMS Pastoe, Artifort en t Spectrum, geleverd.
De museumwoning is ook volgens de principes van ‘Goed Wonen’ ingericht. Functionele en verantwoorde woninginrichting met moderne meubelen en strakke vormgeving. Vanaf de jaren 70 verslechterde het imago echter. Woongebieden als Purmerend en Almere werden populair, en mensen trokken weg uit de Westelijke Tuinsteden. Nu is gelukkig weer te zien hoe het vroeger bedoelt was, en voor alle mensen in Nederland die klein wonen: Deze functionele lichte meubels zijn het antwoord.

 

Geïnteresseerd in vintage design meubels uit de jaren 50 die voldoen aan het Goed Wonen principe?
Kijk dan eens bij onze meubels, verlichting of woonaccessoires.

Goed wonen meubels te koop bij van OnS Amsterdam vintage design meubels, lampen en accessoires